Audit Trail

od nitki do kłębka

Fixed Assets

solidne podstawy Twojej firmy

Historical Value

danych księgowych

Fair Value

rośnie w czasie

Market Value

jak widzą Cię inni

Liquid Assets

żywa woda dla Twojego biznesu

Audyt
Podatki
Rachunkowość

Panel

Największa lokalna firma audytorska na Dolnym Śląsku

Według rankingu firm audytorskich publikowanym rokrocznie przez Rzeczpospolitą firma nasza jest największą niezależną firmą audytorską zlokalizowaną we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Zasięg naszej działalności obejmuje również całą południowo-zachodnią część Polski w tym Górny Śląsk, Opolszczyznę i Wielkopolskę.

Firma Faber powstała w 1988 roku i od tego czasu badamy (audytujemy) sprawozdania finansowe, plany połączeń, przekształceń, prowadzimy księgi, doradzamy w rachunkowości, podatkach i nieustannie szkolimy naszych klientów dbając o ich wiedzę wspartą naszym doświadczeniem.

Dowiedź się więcej o naszej firmie

Audyt 4 w 1

Jako wartość dodaną do badania obligatoryjnego, konsolidacyjnego lub właścicielskiego oferujemy ponadto całkowicie nieodpłatnie:

konsultacje

konsultacje w istotnych problemach podatkowych i sprawozdawczych

zaawansowane szkolenie

zaawansowane szkolenie podatkowe dla Twoich księgowych lub biura rachunkowego

ocena możliwości

ocena możliwości wykorzystania funduszy rozwojowych UE

1850zbadanych sprawozdań

W przeciągu wielu lat naszej działalności przeprowadziliśmy audyt ponad 3700 sprawozdań finansowych . Z każdym rokiem ta liczba rośnie o 130-150 sprawozdań. Wielu spośród naszych klientów to firmy, z którymi przez lata zawiązaliśmy partnerskie relacje stając się nie tylko zaufanymi biegłymi rewidentami, ale przede wszystkim sprawdzonymi doradcami w dziedzinie rachunkowości i podatków  a nawet rozwiązań systemowych.

Liczbę 3700 zwiększają setki innych projektów o charakterze potwierdzającym (przeglądy, ekspertyzy, audyty pakietów konsolidacyjnych), doradczym (m.in. w dziedzinie podatków i restrukturyzacji) oraz typowo księgowym (prowadzenie ksiąg handlowych oraz podatkowych rejestrów mniejszych jednostek).

994działamy od 29 lat

Wiele lat obecności na rynku audytorskim i szerzej podatkowo-księgowym pozwoliło nam na zebranie rzadko spotykanego kapitału doświadczenia i wiedzy. Wiedza ta płynie nie tylko  z dogłębnej analizy przepisów prawa bilansowego, gospodarczego i podatkowego, ale przede wszystkim z rozwiązywania konkretnych praktycznych problemów naszych klientów.

Podejście pro klienckie umocniło nasze relacje z firmami, mimo występujących niekiedy różnic w ocenie sytuacji. Zaufany partner to taki , który potrafi również przekazać solidne, ale trudne rekomendacje.

Klienci polscy i międzynarodowi

Znacząca część naszych klientów to operujące w Polsce i Środkowo-Wschodniej Europie spółki zależne międzynarodowych korporacji o zasięgu europejskim i światowym.