Inne usługi atestacyjne i księgowe

Po szczegółową ofertę w zakresie innych usług atestacyjnych skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Usługi w tym zakresie obejmują m.in. uzgodnione z klientem procedury, badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych według instrukcji audytora grupowego w tym zagranicznego, opiniowanie planów połączenia, podziału i przekształceń zgodnie z wymogami KSH, badanie wykorzystania funduszy UE.

Doradzamy klientowi w celu bliższego zdefiniowania wymagań jego zlecenia.

Nasi biegli występują również jako eksperci sądowi wykonując zlecenia o charakterze opiniującym i śledczym (forensic accounting).