Szkolenie podatkowe

Od wielu lat prowadzimy nieodpłatne zaawansowane szkolenia zamknięte dla wszystkich naszych klientów nie wyłączając biur rachunkowych oraz dla naszych biegłych, aplikantów i asystentów.  

Szkolenia organizujemy w zaawansowanej choć ogólnej tematyce związanej z podatkami lub typowo skoncentrowane na bilansowych i podatkowych aspektach zamknięcia rocznego. 

O atrakcyjności tych szkoleń niech świadczy liczba ich uczestników dochodząca do 200 osób.

Jest dla nas niezwykle ważne, żeby nasi klienci aktualizowali swoją wiedzę nieustannie, gdyż z pewnością przekłada się to na komfort późniejszej z nimi współpracy. Z tego też względu szkolenie jest nieodpłatne.